АУРИКУЛОДИАГНОСТИКА

Аурикулодиагностика е древен китайски метод за диагностициране на различни заболявания, които е възможно дори да не проявяват външни симптоми, т.е. ние дори не предполагаме за тях. Тя дава възможност за откриване на здравословните проблеми в зародиш, което е важна предпоставка за тяхното по-бързо и лесно овладяване. Бърза, достоверна и безопасна тази методика до 1950 г. е била почти непозната, но благодарение на д-р Пол Ножие – френски лекар и акупунктурист, е била възродена. Лекарят е преоткрил нещо, което китайците са знаели още преди 4000 години – т.н. “малък човек” в ухото (при свързване на акупунктурните точки на ухото се получава любопитен образ подобен на миниатюрен човек, обърнат с главата надолу).

АурикулодиагностикаЧрез аурикулодиагностика могат да се открият заболявания на сърцето, черния дроб, храносмилателната система, жлезите с вътрешна секреция, бъбреците, мозъка, нервната система, костите и много други. Чрез нея може да се научи много не само за физическото, но и за психическото състояние на човека. Диагностиката може да бъде съпътствана и от съответната локална терапия – аурикулотерапия. Методът води до мощен ефект на въздействие посредством стимулация на акупунктурните точки на ушната мида чрез различни прийоми – ЛАЗЕР, цюбо, цюбо-магнет, микроакуаурикулопунктура и други.

Аурикулодиагностиката е един от многото методи, използвани при работа с нашите пациенти, наред с ирисова диагностика, биорезонансна диагностика, БИА-анализът на телесния състав и др. Те ни позволяват да индивидуализираме в детайли състоянието на всеки конкретен пациент – нещо изключително важно за последващата ефикасност на самата терапия за запазване на неговото здраве и добра форма дълги години.