Кислородна (OXYGEN) ТЕРАПИЯ

КОЛКО ВАЖЕН Е КИСЛОРОДЪТ ЗА ЕДИН ЗДРАВ ОРГАНИЗЪМ? ЗАЩО Е ВАЖНА КИСЛОРОДНАТА ТЕРАПИЯ?


Hands-releasing-oxygen-bubbles

Много експерти заключават, че именно липсата на кислород в клетките и тъканите е свързано с по-голямата част (дори със всички) здравни проблеми и заболявания и именно затова различните видове кислородна терапия имат забележителен физиологичен ефект. Разнообразните видове кислородна терапия предизвикват допълнителен процес, който по безопасен начин увеличава наличното разтворимо кислородно съдържимо в организма. Кислородните терапии могат да въздействати посредством повишаване възможностите на организма за по-добро усвояване на кислорода. Голяма част от тези видове терапия са скъпи и изискват надзор от специален медицински персонал. Ето няколко кратки описания на някои видове кислородна терапия:

1. Бутилиран кислород – често се изписва инхалаторно при бронхиални и други дихателни проблеми. Изисква задължителен обратен контрол посредством специална апаратура, лабораторни изследвания и квалифициран лекарски персонал, за да се избегне обратният ефект от евентуално свръхдозиране.

2. Озон – терапия (О3) – прилага се ректално (през ануса) или интравенозно, като допринася за увеличаване на кислорода в кръвта, подобрява циркулацията и имунитета (убива бактерии, вируси и гъби). За съжаление озонната молекула е крайно нестабилна и може да бъде токсична при неправилна употреба.

3. Водород пероксидна терапия (H2O2). Самият H2O2 се произвежда в кръвообръщението служейки в борбата срещу бактерии, вируси, гъби и други патогени. Апликацията на H2O2 може да бъде крайно противовесна, тъй като може да предизвика обратна реакция в храносмилателния тракт: излишният водород може да дебалансира pH, а е възможно и да се предизвика продукция на опасни свободни радикали. H2O2 терапията може да бъде използвана само под директна супервизия от специализиран лекарски персонал.

 

Cellfood4. Cellfood – кислородна серия – единственият абсолютно безопасен, неизискващ медицинско присъствие и прескрипция метод за кислородна терапия, повишаващ кислородната наличност и то директно на клетъчно ниво. Тази авангардна технология е истинският и най-правилен отговор на кислородния дефицит.

.

СИМПТОМИ НА КИСЛОРОДЕН ДЕФИЦИТ

Началните симптоми на кислороден дефицит могат да включват най-вече слабост, умора, циркулаторни проблеми, лошо храносмилане, мускулни бодежи и болки, замайване, депресия, лоша памет, нерационално поведение, възбудимост, стомашни киселини и бронхиални усложнения. Когато имунната система страда от липса на кислород организмът е много по-чувствителен на атаките на бактерии, вируси, инфекциозни агенти, простудни фактори и др. Лишаването от кислород може да доведе до тежки животозастрашаващи заболявания, като например рак. Ракът, както и повечето от тежките заболявания не могат да просперират в богата на кислород среда. Д-р Otto Warburg (Нобелов лауреат за медицина и физиология) констатира: „Първопричината за рак е смяната на нормалното кислородно дишане на клетките с анаеробно (т.е. при кислороден дефицит) клетъчно дишане.“

При анализа на кислородното съдържимо в стари ледени сърцевини от Антарктида, учените установиха, че не в съвсем далечно минало земната атмосфера е съдържала между 38 и 44% кислород. През последните години с повишеното замърсяване, увеличаването на токсичните вещества, както и масовото унищожаване на горите и редуцирането на други естествени производители на кислород, неговото ниво към настоящият момент е спаднало от 38 – 44% до под 20% (в големите градове – 12 до 15% ). Тъй като човешкият организъм не е пригоден да функционира с ниски нива на кислородна консумация, това води до акумулиране на вредни токсини в нашите клетки, тъкани, органи и кръвоток. Това е основната причина за изключително тежките заболявания на човечеството през последните десетилетия, неподозирано и дори стократно по-силни в сравнение с всякакви други болести от миналите векове. Последните данни на медицинската статистика доказват, че нива на кислорода под 16% водят до тежки белодробни изменения при деца и подрастващи, а кислородно ниво под 6% е демаркационна линия за последваща асфиксия (задушаване) и смърт. Не случайно човешкият организъм загива при 3 до 5 минутна липса на кислород! И още един пример без коментар – човешкият организъм е съставен от 4 основни елемента: 3% азот, 10% водород, 18% въглерод и 65% кислород.

Ако не живеете или не можете постоянно да живеете на място с чист и богат на кислород въздух и знаете, че няма да си помогнете с “отваряне на прозореца, то тогава отворете CELLFOOD® – за Здраве, Младост и Живот – Вашият и на Вашето семейство.