ПСИХОАНАЛИЗА (аналитична психотерапия)

Д-р Росен Стефанов – петгодишна специализация към Westdeutsche Akademie, Mulheim – Duseldorf – Lugano Научен ръководител – проф. Валдо А. Бернаскони

Професор Бернаскони е завършил клинична психология, антропология и медицина. Повече от 20 години работи в областта на психо-телесния анализ (индивидуален и групов), който впоследствие се оформя като психоантропологично направление (Международна Неорейхианска школа). Автор на многобройни монографии свързани с антропологичната психология и медицинската биоенергетика. Създател на B. B. C. T. (Bernasconi Bioenergy Color-Test), както и BBI (Bernasconi Bioenergy Inventory), синтез на неговия опит с цвят-психика-тяло. Професор Бернаскони съчетава професията на практикуващ психоаналитик с академична и преподавателска дейност:

  • хабилитиран доцент по клинична психология и антропология към La Jolla University, Сан Диего, САЩ,
  • преподавател по клинична психология към European Graduate School в Маастрихт, Холандия,
  • гост-професор по антропология към Държавния университет в Магдебург, Германия,
  • редовен доцент по клинична психология към Софийския университет „Климент Охридски“,
  • научен ръководител следдипломни програми по клинична теория и клинична психология към Westdeutsche Akademie, Mulheim – Duseldorf – Lugano.

Психоанализа (аналитична психотерапия)

Да направим заедно верния ход!