Сексология - шарж на д-р Росен Стефанов

СЕКСОЛОГИЯ

Д-р Росен Стефанов

Сексологията е наука за пола, изучаваща закономерностите на половото общуване и възпроизводство, отношенията в половата двойка и техните разстройства в няколко аспекта – чисто биологичен, социален и психичен.

В този смисъл тя се явява дял от медицината и психологията (в частност и от психоанализата).

Сексология