ФИТОТЕРАПИЯ


Това е браншът от природонаучната медицина, който е с най-сериозни традиции, претендиращ за най-старата терапевтична методика на човечеството. Няма народ, който да не притежава солидни свои традиции в тази насока. Това е методиката, която най-малко се нуждае от някакво подробно разяснение. Същевременно, тя има най-висок относителен дял измежду останалите природонаучни направления, при лечението на различните заболявания. Наистина билковите препарати са най-близки до човешката природа и от тази гледна точка въздействието с тях е логически най-оправдано. Единственият негативен критерий е продължителността на самото лечение, т.е. те изискват продължително приемане. Многообразието на наличните вещества в растенията и сложната система на връзки между тях определят най-съществената особеност на фитотерапията, а именно: нейната поливалентност. Въпреки че съвременната наука отлично познава конкретните за всяка една билка действащи нейни отделни вещества, общият терапевтичен ефект не се определя само от тях и в крайна сметка е сума от множественото въздействие на всичките вещества на билката върху органите и функционалните системи на организма. Научно обосновано, най-сериозен е ефектът от въздействието върху ензимните системи на организма и оттук цялостното задвижване на оздравителния процес. Около 23 хиляди вида растения се използват с лечебна цел. Това съставлява около 7% от световната флора. У нас сериозно приложение намират около 250 растителни вида.

3d_nature_wallpaper_desktop-normalСамият начин на прилагане, както и формата под която се прилагат билковите препарати е в зависимост от целите на самото лечение за конкретния болен. За радост в последните 5 години вече и у нас можем да използваме осъвременени в изключително удобна форма фитопрепарати.

Днес единодушно е мнението, че съвременният човек е по-болен, а самото лечение – значително по-сложно и трудно. Опасният характер на учестявяващите се странични фармацевтични ефекти, развитието на непоносимост към тях и появата на лекарствени заболявания издига на преден план изискването за широко практическо приложение на всички природонаучни направления. Фитотерапията е един от възможните начини за оказване на спешна помощ на световното здравеопазване. Неизползването на този утвърден през хилядолетията и осъвременен метод граничи не само с професионалното късогледство, но и с безотговорността и безнравствеността, нямащи място в човешкото общество.

За повече информация относно фитопрепаратите на Биодоктор кликнете тук.