ТЕЛ.: 0 2 / 9 5 0 7 7 7 7 biodoctor@abv.bg

ФИТОТЕРАПИЯ


Това е браншът от природонаучната медицина, който е с най-сериозни традиции, претендиращ за най-старата терапевтична методика на човечеството. Няма народ, който да не притежава солидни свои традиции в тази насока. Това е методиката, която най-малко се нуждае от някакво подробно разяснение. Същевременно, тя има най-висок относителен дял измежду останалите природонаучни направления, при лечението на различните заболявания. Наистина билковите препарати са най-близки до човешката природа и от тази гледна точка въздействието с тях е логически най-оправдано. Единственият негативен критерий е продължителността на самото лечение, т.е. те изискват продължително приемане. Многообразието на наличните вещества в растенията и сложната система на връзки между тях определят най-съществената особеност на фитотерапията, а именно: нейната поливалентност. Въпреки че съвременната наука отлично познава конкретните за всяка една билка действащи нейни отделни вещества, общият терапевтичен ефект не се определя само от тях и в крайна сметка е сума от множественото въздействие на всичките вещества на билката върху органите и функционалните системи на организма. Научно обосновано, най-сериозен е ефектът от въздействието върху ензимните системи на организма и оттук цялостното задвижване на оздравителния процес. Около 23 хиляди вида растения се използват с лечебна цел. Това съставлява около 7% от световната флора. У нас сериозно приложение намират около 250 растителни вида.

3d_nature_wallpaper_desktop-normalСамият начин на прилагане, както и формата под която се прилагат билковите препарати е в зависимост от целите на самото лечение за конкретния болен. За радост в последните 5 години вече и у нас можем да използваме осъвременени в изключително удобна форма фитопрепарати.

Днес единодушно е мнението, че съвременният човек е по-болен, а самото лечение – значително по-сложно и трудно. Опасният характер на учестявяващите се странични фармацевтични ефекти, развитието на непоносимост към тях и появата на лекарствени заболявания издига на преден план изискването за широко практическо приложение на всички природонаучни направления. Фитотерапията е един от възможните начини за оказване на спешна помощ на световното здравеопазване. Неизползването на този утвърден през хилядолетията и осъвременен метод граничи не само с професионалното късогледство, но и с безотговорността и безнравствеността, нямащи място в човешкото общество.

За повече информация относно фитопрепаратите на Биодоктор кликнете тук.

Show Buttons
Hide Buttons
Моля почкайте...

Абонирайте се за нашия бюлетин

Ако желаете да получавате информация за промоции, последни новости и съвети в природонаучната медицина можете да оставите Вашия имейл за връзка.