ИРИДОЛОГИЯ (Ирис диагностика)

Позната е в България от практиката на народния лечител Петър Димков. Днес тя губи своя тайнствен ореол и се превръща в мощно научно средство.

Нейните предимства са: простота, бързина, абсолютна безвредност, висока информативност, ниска себестойност. Всичко това я прави желан, а в редица случаи и незаменим метод на изследване в медицината. Иридодиагностиката се развива в няколко направления:

  • Скрининг (бързо) изследване при масови прегледи с оглед на различни заболявания – онкологични, сърдечни, белодробни, нефрологични, ендокринни, неврологични и др.
  • Профилактично (на малцина е известно, че всички космонавти наред с другите медицински изследвания минават задължително и на преглед при иридолог).
  • Решаване на трудни диагностични проблеми.
  • Иридогенетика – в Чикаго (САЩ) е разкрит специален институт по иридогенетика, който се занимава с проблемите на наследствеността.
  • Фотоиридотерапия (най-новото направление в иридологията) – лечение чрез въздействие със светлинен лъч върху определени зони на ириса.

iris

Създадени са научни центрове по иридодиагностика в различни страни, между които САЩ, Германия, Япония, Русия, Канада и др. Компютърните програми издигат неимоверно качествените възможности на диагностиката.
За наша радост иридодиагностиката навлиза с все по-смели темпове и в нашата страна, което ни нарежда в списъка на цивилизованите в здравно-медицинско отношение държави. ПМЦ “Биорезон“ разполага с компютърна експертна система за ирис диагностика в България. Тя е създадена по най-високите научни постижения на водещите световни иридолози Йенсен, Велховер, Гюнтер, Дек и Робертс.

Иридология (Ирис - диагностика)