NLS – СКАНИРАНЕ

Апаратурата за NLS – системно нелинейно честотно сканиране е едно от най-перспективните достижения на медицината от началото на XXI-ви век. Тя функционира на базата на спектралния анализ на вихровите магнитни полета на живите организми, което дава възможност за получаване на най-пълна информация за здравето и дори за най-началните, иначе неуловими прояви на заболяванията (в това число и ракови). Това не влиза във възможностите на други съвремени достатъчно сериозни медицински апарати (ултразвук, рентген, компютърна томография и др), които могат да установят само вече оформен обемен процес.
NLS - сканиране

Информацията която се постига с NLS е далеч по-богата и създава цялостен детайлизиран образ на индивидуалното състояние на обследвания организъм. В съответствие с теорията на квантовата ентропийна логика информационният обмен между системите се осъществява дистантно, асоциативно и избирателно за сметка на квантовите електромагнитни излъчвания, имащи енергия адекватна на енергията на разрушаване връзките на елементарната структура на биологичната система. NLS скенера пеленгира (засича) метастабилните излъчвания по тяхното местонахождение, дешифрира ги медицински и фиксира върху монитора виртуалните образи на органите и системите с техните степенни увреди.
NLS - сканиране

Науката много трудно достигна до тези технически висоти и тук е мястото да бъдат уважени имената на учените, които дадоха своя принос за създаването на този тип апаратура.

 • Николо Тесла – негов бе първия опит за създаване на нискочестотен квантов генератор в края на XIX-ти век
 • Ж. Лаховски – известен френски изследовател изучавал действието на радиочестотите върху здравето на животните и състоянието на растенията.
 • Р. Райф – гениален американски учен изследвал действието не само на радио, но и на елекрочестотите върху така нареченото човешко биополе.
 • Р. Фол – гениален лекар, който през 1950 г., откри и създаде в Германия системи за електротестиране на човешкото тяло през акупунктурните точки.
 • Ф. Морел (лекар) и Е. Раше (електроинженер) – през 1976 г. създадоха апарата “МОРА” – първият сериозен апарат за станалата вече много популярна биорезонансна терапия. В 90-те години на миналия век вече бяха създадени много сериозно технически конструирани апарати за биорезонансна терапия (IMEDIS EXPERT, VEGA и др).
  NLS - сканиране
 • NLS се явява продължение и усъвършенстване на този вид медицинска апаратура.

Нови възможности дава т.н. медикаментозно тестиране, при което се извършва компютърно сравнение на спектралните характеристики на лекарствени препарати с характеристиките на паталогичния процес, което дава възможност за определяне на най-ефективното лекарствено средство за конкретния пациент.
NLS - сканиране

Накратко NLS метода позволява:

 • Получаване качествена оценка на функционалното състояние на организма под формата на виртуален топичен анализ.
 • Контролиране ефективността и резултатите при различните видове лечебни методи.
 • Оценка адаптивността на организма.
 • Анализиране динамиката на изменение на функционалното състояние на организма по време на самото лечение.
 • Оценка характеристиките на самата патология посредством експертни системи.
  NLS - сканиране