Акупунктура

АКУПУНКТУРА

Акупунктурата е един от методите на традиционната китайска медицина, почиващ на над 5-хилядолетна история. Може да се каже, че тя е древна като природата. Постиженията на различните биологични дисциплини позволиха тази методика, иначе емпирична (т.е. идваща само от практически достижения), да бъде поставена на строго научни позиции. Неслучайно, в последните 20 години, всички цивилизовани страни въведоха широко нейните диагностични и терапевтични методи. Това е една цялостна медицинска теория, овладяла всички закономерности, цялостна концепция за лекуването на конкретния болен, а не на заболяването.

Акупунктура

Акупунктура Акупунктура

В днешно време диагностичните методи на традиционната китайска медицина са поставени на най-високо техническо ниво. Обединения на нейните възможности, съчетано с възможностите на западната медицина, представляват изключително прецизните, високопрофесионални компютърни експертни системи по Ножие, Накатани, Акабане, Фол и др. Те ни дават възможност да определим и да въздействаме максимално успешно според индивидуалната специфика на всеки един организъм. Определя се и терапевтичната част на акупунктурата към цялостния лечебен процес, както и конкретните нейни чисто технически характеристики – избор на конкретните акупунктурни точки, избор на вида акупунктурна игла (стоманена, сребърна, златна), избор на времето и начина на поставяне, времетраене на процедурата и др.

Акупунктура

Древната китайска философия счита, че болестта е състояние на дисбаланс или блокада на пътищата, по които енергията се движи по тялото. И наистина човешкото тяло е една антена, върху която има формирани силови линии, които могат да се променят вследствие контакта между външни фактори от околната среда и вътрешни на човешкия организъм. Акупунктурните точки представляват силови точки-пунктове върху тези силови линии, чрез въздействието върху които биоенергията може да бъде преразпределяна по нов правилен за хомеостазата и човешкото съществуване начин, т.е. възвръщане към нормално природно състояние.

Акупунктура

Модерните изследвания доказват, че акупунктурата въздейства изключително мощно върху повечето от системите на тялото.

Акупунктура

Още по-мощно е въздействието посредством т.н. електроакупунктура, т.е. допълнително въвеждане през поставените вече в акупунктурните точки игли на електрически ток със специални характеристики, разбира се от професионална за целта апаратура (професионални японски апарати).

Акупунктура

Въздействието върху самите точки би могло да се осъществи също чрез акупресура (механичен натиск), мокса (нагряване със запалена билкова пура), магнитно въздействие (японски цюбомагнити) и др.

Акупунктура

С изключително солиден принос в световната акупунктура са последните съвременни направления: Су Джок акупунктура и Ямамато акупунктура.

Акупунктура