Комплексно природолечение

Изборът като стил на личността и гаранция за успех

.

Изборът на лечение не е въпрос само на жизнен стандарт, но и на лична здравна култура, на традиции и дори на възпитание. В този смисъл той е стил на поведение, който съвсем естествено се променя с течение на годините.

Кой обаче е правилният избор? Факт е, че постиженията на медицината, които очертаха съвременният  ѝ облик през първата половина на  XX век подтикнаха и към опасно увлечение по фармакологията, т.е. по използването на добитите по химически (изкуствен и чужд на човешката природа) път лекарствени вещества. Без да се отричат големите постижения при този тип лечение, стигна се и до твърде нежелани последствия – устойчивост на причинителите на заболявания към отделни лекарства, свръхчувствителност към някои от тях с опасни алергични реакции, изключително тежки вредни натрупвания в организма и т.н.

Привидният триумф и благополучие на фармакологията, зад който се крият огромни интереси на фармацевтичните компании по света, застраши още повече изтънялата връзка на човека с природата. Затова осъзнаването на тази пагубна зависимост потърси изход в една нова Алтернативна медицина. Тя може да бъде наричана  още Интегративна или Природонаучна медицина. Опирайки се на хилядолетния опит на различните култури и цивилизации, тя обаче не отрича, а допълва най-доброто от модерната медицина. И затова се явява неин мощен съюзник в полза на цялото общество. Така съюзът между наука и традиция, между съвременни открития и природосъобразен подход подсказва и най-правилния избор на лечение.

А това е изборът на разкрепостения от предрасъдъци и просветен човек. Според официални статистики от края на миналия век в САЩ и Европа около 40% от пациентите използват природонаучни методи на лечение. Аналогични са и данните за Австралия. Чрез анкетиране на лекари например в Англия е установено, че консултациите на пациентите по алтернативното направление достигат 13 – 14 млн. годишно (почти една трета от всички консултации!). Алтернативни методи там използват над 2 500 дипломирани медици, а 80% от общопрактикуващите лекари са изявили желание да ги изучават.

Едва ли е случайно, че публична личност като принц Чарлз взима отношение по този въпрос в качеството му на бивш президент на Британската Медицинска Асоциация. Той авторитетно отбелязва: „Това, което смятаме сега за неприемливо, вероятно утре ще стане норма и тези допълнителни методи на лечение, които толкова дълго сме пренебрегвали трябва да се имат предвид.”

Влечението на човешката психика към нетрадиционното, подхранвано от мистиката и от наслоени заблуди, е златна среда обаче за шарлатанията. Така „практикуването” на алтернативни методи от самозвани лечители води до не по-малки рискове от сляпото доверяване на „модерната” медицина. Затова правилният избор на лечение е не просто в механичното смесване на двата подхода на терапия. Той предполага преди всичко правилен избор на знаещ и можещ специалист, който да го прилага според всеки един конкретен случай.

Към настоящия момент много важна роля и задача за лекарите, практикуващи природонаучна медицина е не само отстояване нейните постижения, но и преди всичко използвайки съвременни технически средства, достигане до нови успехи в обосноваване на механизмите на лечебно действие на алтернативните методи. Изключително важен и на качествено много по-високо ниво етап в нейното развитие е утвърждаването на високо професионален подход за цялостен системен анализ, обединяващ природонаучните направления. Това означава много висока квалификация в различните браншове на природонаучната медицина, пречупени през една личност, през един лекар и поставени на най-високо техническо компютърно ниво.

За да обобщим накрая – кого да потърсим, когато искаме да ползваме методите на алтернативната медицина? Най-напред задължително дипломиран лекар, който има достатъчно голям опит по отношение на клиничните възможности на официалната медицина и който има обширни и достатъчно високо квалифицирани, задълбочени познания по отношение на всички отделни методики на природонаучната медицина.

Това е личността на лекаря – холистик (анализиращ организма в неговата единна цялост), даващ основно предимство на природонаучните принципи за терапия в своята работа!

  Именно в такова лекарско съсловие – обединено, силно и постоянно будно за всички най-нови достижения в научната медицина, на базата на внедряване на компютърни системи, обединени в световен мащаб чрез Интернет и използването на най-модерен софтуер, е яркото бъдеще на природонаучната медицина.

.

С пожелание за най-ценното – Натурално Здраве!

Д-р Росен Стефанов